Umenie kováčskeho remesla sa snažíme prezentovať na rôznych podujatiach.